Imprint | Impressum | Privacy Policy | Datenschutz

Специалистът в дифузията

ENVICON – над 20години опит в
биологичното пречистване на отпадни води.

 

Уважаеми заинтересовани лица,

искаме да Ви се представим като специалисти в аерирането на отпадни води. Вследващата информационна брошура Ви предлагаме преглед на нашата програма задоставка на дискови и тръбни дифузори (дифузорни свещи) за фини и едри мехурчета. Заразличните отпадни води от домакинствата, занаятите ииндустрията и различни области на приложение ние предлагаме специални мембрани.За почистване на отпадни води и за подготовката на питейна вода ние предлагаместъкло-синтеровани керамични дифузори. Към обхвата нанашите дейности спадат също консултирането и дизайнът.

За някои райони търсим още партньори. Ако стезаинтересовани от сътрудничество, можем да Ви предоставим информационнатаброшура в печатен вид, за да можете да я разпространите с Вашето лого или печат. Моля,свържете се с нас. Всички необходими данни ще намерите на » contact

Листовка за този продукт и повече информация, виж същоудобен за изтегляне PDF:

application/pdf Download (573.9 kB)