Membránové diskové provzdušňovací elementy typu EMS Icon

Čistička Bottrop, životnost 14 let

V letech 1996/1997 byla čistička Bottrop vybavena více než 20 000 membránovými diskovými provzdušňovacími elementy ENVICON typu EMS2 12 AeroBest.

Odpadní voda čističky má podíl průmyslu až 60 % a obsah chloridů přibližně 2 000 mg/l. Kvůli hloubce nádrže 10 m má stlačený vzduch kompresorů teplotu přibližně 130 °C. Při takových vysokých teplotách již nelze použít běžné membrány provzdušňovacích elementů, takže se zákazník rozhodl pro použití talířových provzdušňovacích elementů ENVICON EMS2 12 AeroBest se speciální membránou z EPDM, která je vhodná pro použití při vysokých teplotách do 130 °C. Výměna membrány je u hlubokých nádrží možná jen za běžícího provozu, takže další základní podmínkou byla dlouhá životnost.

I přes obtížné podmínky (složení odpadních vod, hloubka vody) se na čističce projevilo i po 14 letech provozu pouze velmi malé zvýšení provozní tlakové ztráty kolem 15 mbar, což odpovídá průměrnému nárůstu tlakové ztráty pouhých 1 mbar/ročně, a společně s nadále velmi dobrou tvorbou bublin vede k trvale velmi efektivnímu provozu s nízkými náklady na energie.

Projekt v číslech

Velikost zařízení: 1 300 000 obyvatel
Provzdušňovací elementy: 20 592 kusů EMS2 12 AeroBest
Uvedení do provozu: 1996/97
Výměna membrán: 2011
Hloubka vody: cca 10 m
Odpadní voda: až 60 % s podílem průmyslu
Bottrop purification plant
Bottrop purification plant
ENVICON membrane disc diffuser Typ EMS AeroBest
ENVICON membrane disc diffuser Typ EMS AeroBest

Membránové diskové provzdušňovací elementy typu EMS Icon

Čistička EGK Krefeld

V roce 2002 byla čistička Krefeld dovybavena 11 300 membránovými diskovými provzdušňovacími elementy ENVICON typu EMS2 12 AeroBest.

Tehdy měl být optimalizován aerační systém v biologickém provedení pro mírné zatížení (deskové provzdušňovací elementy s celkovou délkou 1 500 mm), protože stávající koryta z nerezové oceli již vykazovala únavu materiálu. Tento systém také vedl k vysokým nákladům na provzdušňování za běžícího provozu.

Zadání bylo následující

  • výrazné zvýšení účinnosti
  • vysoká životnost
  • potápěč musel mít možnost systém snadno upevnit
  • a systém muselo být možno přizpůsobit na stávající potrubí

V rámci výběrového řízení přesvědčil ENVICON zákazníka o vysoké kvalitě svých výrobků. Speciálně pro tuto zakázku byly vyvinuty přechodové adaptéry, aby bylo možno provést výměnu na místě v co nejkratším čase. Celá výměna všech 5 650 deskových provzdušňovacích elementů tak mohla být dokončena za pouhých 6 týdnů.

I přes velmi obtížné podmínky odpadních vod bylo dosaženo životnosti provzdušňovacích elementů 9 let. Firmě ENVICON byly během této doby pravidelně zasílány provzdušňovací elementy k důkladné kontrole. V reportech o stavu, které byly pro našeho zákazníka bezplatné, byla potvrzena vysoká kvalita po celé provozní období. Při výměně v roce 2011 profitoval náš zákazník z toho, že u použitého typu provzdušňovacích elementů (upevnění membrány upínacím kroužkem) je možná rychlá a jednoduchá výměna speciálních membrán bez použití nástroje. Kromě membrán mohou být všechny díly provzdušňovacího elementu použity opakovaně, nevznikají žádné další odpadní látky, proto jsou náklady na výměnu velmi nízké. Adaptéry lze rovněž použít znovu.

Projekt v číslech

Velikost zařízení: 750 000 obyvatel
Provzdušňovací elementy: 11 300 kusů EMS2 12 AeroBest
Uvedení do provozu: 1996/97
Výměna membrán: 2006
Odpadní voda: vysoký podíl průmyslu
Membrane disc diffuser Typ EMS-HT
Membrane disc diffuser Typ EMS-HT

Membránové trubkové provzdušňovací elementy typu EMR Icon

Čistička Pfützthal

V letech 2007/2008 byla čistička Pfützthal rozšířena z 25 000 obyvatel na 36 800 obyvatel.

V rámci přestavby biologického čisticího stupně se měl použít co neúčinnější aerační systém. Alternativně k původně uvažovaným deskovým provzdušňovacím elementům (velikost 2 000 x 1 000 mm) se náš zákazník rozhodl pro použití mimořádně výkonných trubkových provzdušňovacích elementů ENVICON typu EMR 1000 AeroTop, protože ENVICON přislíbil vyšší garantované hodnoty. Po montáži proběhlo uvedení do provozu se zkouškou těsnosti a testem tvorby bublin.

V březnu 2008 byly v externí laboratoři překontrolovány výkonové parametry. Přitom bylo zjištěno, že realizované garantované hodnoty nejen že bylo možno potvrdit, ve špičce byly dokonce překonány o téměř 40 %.

V tomto projektu tak mohla být opakovaně potvrzena vysoká výkonnost výrobků ENVICON. Provozovatel profituje z toho, že od té doby může potřebné množství vzduchu vnášet s výrazně nižší spotřebou energie.

Projekt v číslech

Velikost zařízení: 36 800 obyvatel
Provzdušňovací elementy: 2 180 kusů EMR 1000 AeroTop
Uvedení do provozu: 2008
Membranes replaced: no
Specifická účinnost využití O2 (SOTE): > 7,5 %/m
Výnos O2: > 4 kg O2/kWh
Pfützthal purification plant
Pfützthal purification plant
Membrane tube diffuser EMR 1000 AeroTop
Membrane tube diffuser EMR 1000 AeroTop

Keramický trubkový provzdušňovací element EKR Icon

Čistička Dirnau (Landshut)

V roce 2019 vyhrála firma ENVICON výběrové řízení na posílení keramických trubkových provzdušňovacích elementů na čističce Dirnau (Landshut).

Kromě dodávky provedla firma ENVICON také koordinaci projektu, demontáž, montáž a uvedení do provozu, jakož i likvidaci. Byly vyměněny stávající keramické trubky vázané pojivem z plastu.

Na základě konstrukce našich provzdušňovacích elementů mohla být část stávajícího příslušenství použita znovu, což vedlo ke snížení investičních nákladů našeho zákazníka.

I přes velmi ambiciózní časový plán byly všechny čtyři aktivační nádrže nově vybaveny během pouhých 10 týdnů po udělení zakázky a uvedeny tak do znovu provozu 2 týdny před plánovaným termínem dokončení.

Projekt v číslech

Velikost zařízení: 260 000 obyvatel
Provzdušňovací elementy: 3 000 kusů EKR 750
Uvedení do provozu: 2019
Dirnau (Landshut) purification plant
Dirnau (Landshut) purification plant