Imprint | Impressum | Privacy Policy | Datenschutz

Váš odborník na techniku odpadových vôd

ENVICON - viac ako 25 rokov skúseností s
biologickým čistením odpadových vôd

 

ENVICON - membránové a keramické prevzdušňovače na spracovanie odpadových vôd a úpravu pitnej vody sú v rôznych konštrukčných (trubicové a diskové elementy) a materiálových prevedeniach (EPDM, silikón, keramika) dodávané do celého sveta.

Výber vhodného materiálu záleží na konkrétnom spôsobe použitia. Dlhoročné skúsenosti a trvalá spolupráca s odborníkmi, napríklad z oblasti polymérov, zaručuje neustále vylepšovanie používaných materiálov a prispôsobenie sa novým požiadavkám ochrany životného prostredia a hospodárenia.

Naše produkty sa vyznačujú vysokou účinnosťou, dlhou životnosťou a jednoduchou údržbou.