Imprint | Impressum | Privacy Policy | Datenschutz

Diffusorspesialisten

ENVICON – mer en 20 års erfaringinnen
biologisk behandling av avløpsvann.

 

Kjære interessenter,

Vi vil gjerne få presentere oss for dere som spesialister for ventilasjon avavløpsvann. I informasjonsbrosjyren nedenfor gir vi dere en oversikt over vårtleveringsprogram for finblærede og grovblærede tallerkendiffusorer ogrørdiffusorer (diffusorlys) For forskjellige typer avløpsvann fra husholdninger,næring og industri samt diverse innsatsområder tilbyr vi spesielle membraner.Både for rensing av avløpsvann og for tilberedning av drikkevann fører viglassintegrerte diffusorer. Rådgivning og design hører selvfølgelig også medtil vårt aktivitetsområde.

For noen regioner søker vi ennå partnere. Hvis dere erinteressert i et samarbeid, kan vi levere informasjonsbrosjyren som utskrift,slik at du kan fordele det med din logo eller ditt stempel påført. Ta gjernekontakt med oss. Alle nødvendig oppgaver finner du på » contact

Denne produktbrosjyren og merinformasjon, se også den komfortable PDF-filen til nedlasting:

application/pdf Download (500.8 kB)