Imprint | Impressum | Privacy Policy | Datenschutz

Specialisten på luftare

ENVICON– mer än 20 års erfarenhet av
biologisk rening av avloppsvatten.

 

Bästa intressent!

Vi är specialister på luftning av avloppsvatten och vill gärna presentera vadvi kan erbjuda. Den här informationsbroschyren ger en överblick över vårtsortiment av fin- och grovblåsiga tallriks- och rörluftare (membranrörluftare).Vi erbjuder speciella membran för olika slags avloppsvatten från hushåll, hantverkoch industri och diverse användningsområden. Vi för keramikluftare av sintratglas både för rening av avloppsvatten och av dricksvatten. Rådgivning ochdesign ingår naturligtvis också i vårt erbjudande.

För vissa regioner söker vifortfarande partner. Är du intresserad av ett samarbete kan vi gärnatillhandahålla informationsbroschyren som utskriftsmall så att du kan dela utden med eget firmatryck eller stämpel. Kontakta oss gärna angående detta. Duhittar alla kontaktuppgifter här » contact

Produktbroschyrenoch mer information finns även i PDF-format, tillgängligt för nedladdning:

application/pdf Download (501.9 kB)